Wycieczki – uwagi ogólne

UWAGI OGÓLNE:

 • Możliwość rezerwacji wycieczek telefonicznie (nieuregulowanie należności do godz. 14:00 dnia poprzedzającego wycieczkę oznacza rezygnację, w przypadku wycieczek popołudniowych należność należy opłacić do godz. 17:00 w dniu poprzedzającym wycieczkę)
 • Wyjazdy odbywają się spod biura SzewczykTravel przy ul. Zdrojowej, oraz na przystankach na trasie wycieczki (jeśli jest taka możliwość – wymagane potwierdzenie w biurze)
 • Wycieczki odbywają się przy frekwencji min. 15 osób
 • Spóźnienie traktowane jest jako rezygnacja z wycieczki bez zwrotu wpłaty
 • Godziny powrotów są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora
 • W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagany jest dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty)
 • W przypadku wyjazdów na Słowację obowiązek rejestracji na stronie https://korona.gov.sk/en/ehranica/ (oraz spełnienie innych przepisów dot. wjazdu na Słowację) jest po stronie turysty.
 • Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów uczestnicy opłacają we własnym zakresie
 • Cena imprezy obejmuje: transport, opiekę przewodnika/pilota (tylko dla wycieczek), ubezpieczenie (NNW i KL-zagranica), parkingi, drogi płatne
 • Podczas wycieczki posiłki są we własnym zakresie
 • Zajmowanie miejsca w autobusie według kolejności wsiadania/wyczytywania listy
 • Fotografowanie i filmowanie w zwiedzanych obiektach wymaga dodatkowej opłaty
 • Środek transportu: autobus lub bus klasy turystycznej
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w cenach biletów wstępu zwiedzanych obiektów
 • Podczas wycieczek zagranicznych możliwość zrobienia zakupów
 • Regulamin SzewczykTravel do wglądu w biurze
 • Rabaty dla osób korzystających kolejny raz z wycieczek (za wyjątkiem biletów wstępu) po okazaniu starego biletu. Rabatów ze zniżkami dla dzieci nie sumuje się
 • Rabaty nie obejmują dowozu na Spływ Dunajcem i Trzech Koron
 • Rabat dla dzieci po okazaniu dokumentu stwierdzającego wiek do 5 lat – 30%, do 10 lat – 20%, do 15 lat  – 10%
 • W przypadku wycieczek całodniowych jest wyznaczony czas na posiłek we własnym zakresie
 • W przypadku niepogody – program awaryjny uzgadniany przez przewodnika wspólnie z grupą